Verksamhetsberättelse 2020

Styrelsens sammansättning:

Alexis Breidenskog-Mikko, ordförande
Åke Wisten, vice ordförande
Kristina Berglund, sekreterare
Jessica Almqvist-Nilsson, kassör (avgick i augusti 2020)
Anna Sundkvist, ledamot
Linda Edin, ledamot
Nina Pettersson, ledamot
Lars Sundberg, ledamot
Sofia Larsson, ledamot
Revisorer: Lars Bergström. En plats vakant. Vid årsmötet 2020 omvaldes sittande revisorer utan att dessa tillfrågats om fortsättning. Det beslutades därför att styrelsen fick utse revisorer om de omvalda skulle tacka nej. En av de omvalda revisorerna tackade ja.
Styrelsen har tillfrågat en ny person som tackat ja till att vara revisor. Formellt val sker på årsmötet 2021.
Firmatecknare: Jessica Almqvist-Nilsson (avgick augusti 2020), Alexis Breidenskog-Mikko

Antalet medlemmar i Bodenkretsen: 345

Styrelsens arbete verksamhetsåret 2020

Verksamhetsåret 2020 präglades av projektet ”Fyra årstider i Naturen” där kretsen beviljades projektstöd från Postkodstiftelsen. Projektet syftade till att genom möten med naturen utveckla kunskap och en positiv känsla för naturen. Förhoppningen var att locka
ut människor nyfikna på små äventyr, men som saknar vana av friluftsaktiviteter. Vi ser tillbaka på ett mycket lyckat projekt där vi nått ut till nya människor och lärt oss mycket om projektarbete. Utöver projektet genomfördes aktiviteter enligt nedanstående lista.
Som vi alla vet blev dock 2020 inget vanligt år. Flera av våra aktiviteter inställdes in till följd av pandemin och vi tvingades ställa om till enbart digitala träffar och aktiviteter. Samtliga aktiviteter skedde i samarbete med Studiefrämjandet.

Styrelsen sammanträdde nio gånger under året. Bodenkretsen var representerad på länsstämmohelgen i Kalix 6-8 mars. Vi har synts i media ett flertal gånger under året, bland annat i samband med lanseringen av projektet Fyra årstider i Naturen, vid naturvandringen tillsammans med Fältbiologerna och paddlingen i Lassbyn. Vår ledamot Nina Pettersson har skrivit läsvärda och viktiga krönikor i Tidningen Syre, Tidningen Global och Landets Fria och vi har nått ut till många nya medlemmar tack vare projektet Fyra årstider i Naturen. Vi har även arbetat vidare med vår önskan om ett naturreservat på Gruvberget, där vi bland annat träffat en representant från Länsstyrelsen på plats på Gruvberget. Kretsen har även fortsatt med det löpande arbetet med att besvara inkommande ärenden och driva påverkansarbete gentemot bland annat kommunpolitiker.

30 januari: Årsmöte med fågelföreläsning. Årsmötet efterföljdes av bildvisning av Lars Sundberg och Jan Andersson från sin fågelresa till Georgien. Representant från Länsförbundet informerade om aktuella frågor på länsnivå.
29 februari: Vinteräventyr på skidor – del av projektet Fyra årstider i Naturen. Den första aktiviteten i projektet Fyra årstider i Naturen
bestod av en guideledd skidutflykt i Åträsk med övernattning och fokus på naturkunskap, friluftsliv och samkväm.
28 mars: Kläd- och växtbytardagen (INSTÄLLT PGA COVID 19)
4-5 april: Vårtältning med ugglelyssning – del av projektet Fyra årstider i Naturen
(inställt pga covid- 19.)
14 maj: Cykelskådning vid Storavan – del av Fyra årstider i Naturen. Cykelskådningen vid Storavan blev en av våra mest välbesökta aktiviteter under året. Vi fick se många intressanta fågelarter lära känna en hel del nya ansikten.
30-31 maj: Sommarupplevelse på Haparanda Sandskär – del av Fyra årstider i Naturen (inställt pga covid-19)
11 juli: Upptäck Naturen i staden. Med Fältbiologernas Sanna Pousar i täten genomfördes en naturvandring genom centrala Boden med fokus på arter, biologisk mångfald och att lära känna Fältbiologerna som organisation.
8 augusti: Kanotdag för nybörjare i Råne Älvdal – del av Fyra årstider i Naturen. I natursköna Lassbyn med Aurora Safari camp genomfördes en guidad paddlingsutflykt i strålande sommarväder. Även här fick vi glädjen att träffa nya medlemmar och deltagare.
28-30 augusti: Skördefest och miljödagar (INSTÄLLT PGA COVID 19)
6 september: Svampens Dag på Gruvberget – del av Fyra årstider i Naturen. Svampens dag genomfördes i samarbete med Friluftsfrämjandet och lockade många besökare. Vi höll i barnaktiviteter för de yngsta naturvännerna med Snokledare från Natursnokarna och genomförde en naturvandring med fokus på Gruvbergets skyddsvärda natur.
27 november: Möte med Katharina Ask, Bodens kommun. Som en start på vår önskan att utöka vår kontakt med Bodens kommunpolitiker genomfördes en träff med kommunalrådet Katharina Ask, MP, för att framföra förslag och ställa frågor kring
kommunens miljöarbete.
29 oktober: Om invasiva främmande arter – föreläsning med Lena Bondestad (inställt pga covid -19)