Verksamhetsplan 2021

Verksamhetsplanen består delvis av programmet för 2021, dock med stark reservation för förändringar till följd av rådande pandemi. Flera av aktiviteterna i programmet kan komma att hållas digitalt i stället för fysiskt (i värsta fall ställas in) beroende på hur läget
utvecklas. Utöver programaktiviteterna kommer vi fortsätta det löpande arbetet med att svara på inkommande förfrågningar och ärenden, bevaka natur-, klimat- och miljöfrågor och driva påverkansarbete gentemot olika samhällsaktörer. Vi kommer också att
fortsätta arbeta för bevarandet av värdefulla skogsområden och bidra i debatten kring klimatfrågan. Vi söker också en äng för att kunna inventera och långsiktigt sköta för att främja biologisk mångfald. Något som känns extra roligt 2021 är att vi kommer att få
hjälp av Cecilia Egefjord Ågren med att sköta vår digitala kommunikation. Utöver ovanstående avser styrelsen arbeta med två frågor som vi vill lyfta fram lite extra:

Halvtidsuppföljning politiker

Inför valet 2018 genomförde kretsen en utfrågning av samtliga partier i fullmäktige kring hur de ser på olika miljö-, natur- och klimatfrågor. Vår avsikt är att följa upp detta arbete och nu, halvtid in i mandatperioden, ställa kompletterande frågor och följa upp
svaren. Vi avser även öka kontakten med våra kommunpolitiker för att påskynda omställningen till ett hållbart samhälle.

Bevakning industrietableringen i Norra Svartbyn

Mot bakgrund av nyheten om att H2 Green Steel och Bodens kommun har upprättat en avsiktsförklaring för förvärvandet av markområdet Svartbyn Industrial Park avser kretsen under året följa med i utvecklingen. Kretsens avsikt är påverka kommunen i
arbetet med att säkra naturvärden, stödja med miljökompetens och komma med synpunkter kring etableringen ur miljöhänseende.

Planerade aktiviteter

27 januari: Digital träff för nyfikna på miljöengagemang. Digitalt möte för nyfikna på att engagera sig i styrelsen eller för dig som vill engagera dig för natur, miljö, och klimat. Vi berättar om föreningens arbete, diskuterar idéer och hur bollar tankar om hur vi bästa kan
påverka.
Februari: Fågelmatning på Boden Södra skjutfält med Norrbottens ornitologiska förening (NOF). Besök till fågelmatningslokaler på Bodens södra skjutfält.
18 mars: Årsmöte samt föreläsning om invasiva arter. Digitalt möte. Årsmötet och föreläsning med Lena Bondestad från Länsstyrelsen
som berättar om invasiva främmande arter – varför de är ett problem och vad vi kan göra åt dem.
27 mars: Uggleäventyr, Norramarka Fäbodvall: Mysig kvällsutflykt med ugglelyssning, stjärnskådning, fika och samkväm.
17 april: Prylbytardagen i Boden och Harads
12 maj: Cykelfågelskådning vid Storavan
22 maj: Upptäck Natursnokarna på Biologiska mångfaldens dag. Snokledare från Naturskyddsföreningens organisation för barn – Natursnokarna – håller i aktiviteter på Gruvberget för de yngre naturvännerna, barn 3-12 år i vuxet sällskap. Vi leker, lär och har det roligt tillsammans i naturen
5 juni: Bombmurkleutflykt i Sävast. Sture Westerberg guidar oss på naturvandring nära Norramarkens fäbodvall där vi hoppas få se bombmurkla och andra naturvärden.
Sommar: Upptäck Gammelskogen. Bodenkretsen kommer att delta i det länsövergripande projektet Upptäck Gammelskogen där en
heldags aktivitet kommer att genomföras med teori och praktik i hur vi lär känna skogen och dess naturvärden.
14 augusti: Exkursion om invasiva främmande arter. Lena Bondestad guidar oss till olika invasiva arter, lär oss om vilka de är och hur de går att åtgärda.
27-29 augusti: Skördefest och miljödagar
28 oktober: Miljö och etableringar – föreläsning med Thomas Fägerman. Boden Business Parks VD Thomas Fägerman berättar om tänkta miljövinster av aktuella utvecklingsprojekt i Bodens kommun och vad som kan göras för att ta hänsyn till naturmiljö vid exploatering.
11 november: Filmvisning: Om skogen. I filmen Om skogen får vi lära oss om hur svenskt skogsbruk ser ut idag. Filmen släpptes 2020 som en del av Fältbiologernas kampanj Skogen som tog slut. Filmen efterföljs av diskussion om hur det egentligen står till med våra skogar.