Upptäck Gammelskogen i Boden

Text: Linda Strandenhed

Vill du vara med och bevara Norrbottens skogar, eller är du sugen på mysiga och lärorika skogsutflykter som kommer att få dig att se vår norrbottniska natur på ett nytt sätt? Under kursen får du lära dig känna igen gammelskog och veta mer om vilka växter, svampar och djur som lever där. Du lär dig också mer om varför våra skogar är så viktiga för biologisk mångfald, vårt välbefinnande och för klimatet.

Kursen leds av Lars Sundberg, Boden. Lars har arbetat i skogsbruket med naturvärdesinventering i många år. Han kan mycket om skogens arter. Lars är också intresserad av skogens historia, eftersom det kan berätta om hur värdefull skogen är.

Vi träffas vid tre tillfällen. En teorikväll digitalt eller fysiskt den 29:e september kl. 18:30 – 20:30 samt två exkursioner i Boden den 2 – 3 oktober.

I Boden besöker vi under den första dagen ett spännande naturreservat med flera olika biotoper, gammal skog och ovanliga arter. Andra dagen ska vi se närmare på skogar som inte är skyddade och bedöma om de har högt naturvärde och behöver bevaras. Vi kommer bland annat att besöka granskog, sandtallskog, blandskogar med gamla lövträd och lövbränna.

Naturskyddsföreningen i Norrbotten bjuder in till skogskurser i alla länets kommuner under 2021. Du behöver inte ha några förkunskaper eller vara medlem i Naturskyddsföreningen. Att delta i kurserna är kostnadsfritt och lunch ingår. Föranmälan krävs och antalet platser är begränsat.

Kurserna genomförs med hjälp av LONA-bidrag, stöd från Luleå, Boden, Piteå och Haparanda kommun, med finansiering från Naturskyddsföreningen och i samarbete med Studiefrämjandet.

Välkommen att upptäcka gammelskogen i Boden!
Gör intresseanmälan här: https://sv.surveymonkey.com/r/69ZV79C

Publicerat i Aktiviteter | Lämna en kommentar

Länsstämmoveckans program 2021

Naturskyddsföreningen är en demokratisk folkrörelse. Det innebär att alla medlemmar har rätt att komma till tals och påverka föreningens verksamhet. På länsstämman har du som medlem yttrande- och förslagsrätt. Din lokala krets (14 kretsar i Norrbotten) kan var och en välja fyra ombud som dessutom har rösträtt på länsstämman. Du kan vara en del av demokratin och utvecklingen genom att delta i den digitala länsstämman 2021.

Söndag 25 april kl 09.00-15.00 via Zoom
Anmälan: Anmäl ditt deltagande här

Årets tappning av länsförbundets stämmohelg har både likheter och skillnader från tidigare års upplägg. Likheterna är att du som medlem (och övrigt intresserade) kan delta i länsstämman och intressanta föreläsningar, precis som tidigare år. Skillnaderna är att allt inte sker under en helg, utan är utspridd över en dryg vecka.
Schemat innehåller två webbinarier i verktyget Zoom och tre förinspelade föreläsningar och en film som kan ses vid valfri tid.
Länsstämmoveckan är ett samarrangemang med Studiefrämjandet Norrbotten.

Länsstämmoveckans program i korthet:
• Torsdag 22 april kl 18.30 – Kristina Östman webbinarium om vindkraft
• Söndag 25 april kl 09.00 – Länsstämma via Zoom
• Tisdag 27 april kl 19.00 – Arne Müller ”Den orimliga energiekvationen”, webbinarium

Följande föreläsningar och filmer kan du se när som helst:
• Eva Sanner – Återfinn din plats i det stora sammanhanget
• Elisabeth Öberg – Nära mat – klimatavtryck från norrbottnisk livsmedelsproduktion
• Keith Larson – Climate change in Sweden – what science tells us about our future and how we got here
• More of Everything – en uppmärksammad ny film om svenskt skogsbruk

Läs mer om Länsstämmans veckoprogram här

Publicerat i Aktiviteter | Lämna en kommentar